Beachhandbal

(Huis)regelment beachhandbal

De teamsamenstelling: Een team dient drie veldspelers, een keeper en wisselspelers te hebben. Minimaal 1 van de 4 spelers op het veld moet een dame zijn. Geadviseerd wordt om minimaal 1 reserve dame en heer te hebben. Wisselspelers dienen binnen de wisselzone te staan. Op elk moment in de wedstrijd mogen de veldspelers gewisseld worden.

Het speelveld: Het speelveld bestaat in feite uit drie rechthoeken. Dit zijn twee doelgebieden en een daadwerkelijk speelveld. Alleen de doelverdedigers mogen zich in hun eigen doelgebied bevinden. De veldspelers mogen de doelgebieden niet betreden. 

De puntentelling: Door mannen gescoorde doelpunten leveren 1 punt op. Door dames gescoorde doelpunten leveren 2 punten op. Het team dat het meeste punten heeft gescoord wint de wedstrijd.

Kleding: Het dragen van schoenen is verboden. Alle spelers spelen met blote voeten of dragen sokken. De twee teams moeten duidelijk onderscheidbare shirtjes hebben. Anders dient de partij die als tweede op het wedstrijdformulier staat de shirtjes om te draaien.

Uitworp: Een speelhelft begint met een uitworp door de keeper vanuit zijn doelgebied. Ook na een doelpunt wordt het spel hervat met een uitworp door de keeper vanuit zijn eigen doelgebied, nadat door de scheidsrechter het beginsignaal is gegeven.

 Inworp: Als de bal over de zijlijn gaat mag een speler van de partij die de bal niet als laatste raakte, de bal ingooien vanaf de plaats waar de bal de lijn is gepasseerd. De inwerpende speler moet met 1 voet op de lijn staan. Als de bal over de achterlijn of over een zijlijn in een doelgebied gaat en hij is het laatst geraakt door een veldspeler van het verdedigende team, dan krijgt de aanvallende partij een inworp vanaf de zijlijn. De inworp moet plaats vinden op minimaal 1meter afstand van het doelgebied. Bij een inworp moeten de spelers van de tegenpartij op minstens 1 m afstand van de inwerper staan.

De keeper: Als de keeper niet in balbezit is, mag hij zijn doelgebied verlaten en aan het spel deelnemen. Hij mag niet met de bal in de hand het doelgebied verlaten. Als de bal voordat hij over de achterlijn gaat het laatst geraakt is door de keeper, dan mag de keeper de bal inwerpen vanuit zijn eigen doelgebied. Als de bal via de keeper over de zijlijn gaat in het doelgebied is het een inworp voor de aanvallende partij.

Een slingerworp is niet toegestaan.

Dribbelen is in principe toegestaan. Het is niet toegestaan dat een speler die de bal zelf gooit, hem ook weer vangt. Eerst zal een andere speler de bal aan moeten raken. Een speler mag met de bal in de hand 3 passen zetten.

Overtredingen: Het is niet toegestaan de bal uit de handen van een tegenstander te slaan. Het is ook niet toegestaan een tegenspeler te klemmen, vast te houden, te stoten, tegen hem aan te lopen of te springen. Bij een overtreding wordt een vrije worp toegekend. Deze vrije worp moet genomen worden vanaf de plaats waar de overtreding is begaan of op minimaal 1m afstand van het doelgebied van de verdedigende partij. De tegenspelers moeten minimaal 1 m afstand houden van de werper. Bij een ernstige overtreding t.o.v. de tegenstander wordt een 6-meter worp toegekend. Spelers die een ernstige overtreding begaan kunnen door de scheidsrechter voor 2 minuten van het veld gestuurd worden. Bij tweemaal 2 minuten in 1 wedstrijd of bij zeer gevaarlijke overtredingen of onsportief gedrag volgt een rode kaart.

Duiken naar de bal is toegestaan.

 Ten allen tijde geldt: De scheidsrechter beslist!

Download samenvatting spelregels

Opgave beachhandbal

Beste zandhappers cq handbal liefhebbers,
  
Inmiddels is de lente aan gebroken en stijgt de temperatuur ook weer. Ook het jaarlijkse beachhandbal toernooi georganiseerd door K.P.J. Berghem zit er weer aan te komen. Het toernooi zal dit jaar gehouden worden op  Zondag 2 juni aanstaande bij Willie van Erp op de Hoessenboslaan tegenover WIRO Reclame. Voor deze dag zal dit terrein omgebouwd worden tot een prachtig zandstrand. Wedstrijd duurt ongeveer 2 x 8 minuten en er wordt op 3 zandvelden gespeeld in poules. De scheidsrechters worden door de teams zelf aangeleverd. Een team (4 spelers excl. wissels) moet tijdens het spel uit minimaal 1 dame en 3 heren bestaan. Zorg zelf voor minimaal 2 wissels 1x dame en 1x heer. De leeftijd van de volwassenen teams is vanaf 14 jaar. De kosten van deelname zijn € 20,- per team en na inschrijving via beachhandbal@kpjberghem.nl wordt je verder op de hoogte gehouden, betaling graag afgeven op: Het Reut 501, bij Paul van der Heijden.
 
Vermeld bij opgave:
Naam Team :………………………..………………………………………………………………………………………..…
Kleur Shirt :………………………..……………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon :………………………..…………………………………………………………………………………….
E-mailadres contactpersoon :………………………..………………………………………………………………....
 
Er is een bar aanwezig met enkele koude en warme dranken en voor een vette hap wordt ook gezorgd. Inschrijven kan tot en met 20 mei 2019. Hopelijk tot 2 juni 2019. We willen graag rond de klok van 10.15 uur beginnen dus, graag op tijd aanwezig zijn.

Commissie beachhandbal

Paul v/d Heijden, Jan v/d Wiel, Bob Manders, Niels v/d Broek, Lars v/d Wetering en Martin-Jan van Ravensteijn

Winnaars beachhandbal

Jaar

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Team

Picobello bv
Olympia 89 Legends
De Winnaars van vorig jaar 
KPJ Geffen
Veld 2
Niet Likken
CV Wel Likken
Honderd van Die
CV “Ko​mt ie dan he”
GoeiToei
VUTB
CV Ligeluk Zat
GoeiToei 1
Apres Ski
geen toernooi geweest
Young & Handsome