Terug naar Beachhandbal

(Huis)regelment beachhandbal

 • De teamsamenstelling: Een team dient drie veldspelers, een keeper en wisselspelers te hebben. Minimaal 1 van de 4 spelers op het veld moet een dame zijn. Geadviseerd wordt om minimaal 1 reserve dame en heer te hebben. Wisselspelers dienen binnen de wisselzone te staan. Op elk moment in de wedstrijd mogen de veldspelers gewisseld worden.
 • Het speelveld: Het speelveld bestaat in feite uit drie rechthoeken. Dit zijn twee doelgebieden en een daadwerkelijk speelveld. Alleen de doelverdedigers mogen zich in hun eigen doelgebied bevinden. De veldspelers mogen de doelgebieden niet betreden.
 • De puntentelling: Door mannen gescoorde doelpunten leveren 1 punt op. Door dames gescoorde doelpunten leveren 2 punten op. Het team dat het meeste punten heeft gescoord wint de wedstrijd.
 • Kleding: Het dragen van schoenen is verboden. Alle spelers spelen met blote voeten of dragen sokken. De twee teams moeten duidelijk onderscheidbare shirtjes hebben. Anders dient de partij die als tweede op het wedstrijdformulier staat de shirtjes om te draaien.
 • Uitworp: Een speelhelft begint met een uitworp door de keeper vanuit zijn doelgebied. Ook na een doelpunt wordt het spel hervat met een uitworp door de keeper vanuit zijn eigen doelgebied, nadat door de scheidsrechter het beginsignaal is gegeven.
 • Inworp: Als de bal over de zijlijn gaat mag een speler van de partij die de bal niet als laatste raakte, de bal ingooien vanaf de plaats waar de bal de lijn is gepasseerd. De inwerpende speler moet met 1 voet op de lijn staan. Als de bal over de achterlijn of over een zijlijn in een doelgebied gaat en hij is het laatst geraakt door een veldspeler van het verdedigende team, dan krijgt de aanvallende partij een inworp vanaf de zijlijn. De inworp moet plaats vinden op minimaal 1meter afstand van het doelgebied. Bij een inworp moeten de spelers van de tegenpartij op minstens 1 m afstand van de inwerper staan.
 • De keeper: Als de keeper niet in balbezit is, mag hij zijn doelgebied verlaten en aan het spel deelnemen. Hij mag niet met de bal in de hand het doelgebied verlaten. Als de bal voordat hij over de achterlijn gaat het laatst geraakt is door de keeper, dan mag de keeper de bal inwerpen vanuit zijn eigen doelgebied. Als de bal via de keeper over de zijlijn gaat in het doelgebied is het een inworp voor de aanvallende partij.
 • Een slingerworp is niet toegestaan.
 • Dribbelen is in principe toegestaan. Het is niet toegestaan dat een speler die de bal zelf gooit, hem ook weer vangt. Eerst zal een andere speler de bal aan moeten raken. Een speler mag met de bal in de hand 3 passen zetten.
 • Overtredingen: Het is niet toegestaan de bal uit de handen van een tegenstander te slaan. Het is ook niet toegestaan een tegenspeler te klemmen, vast te houden, te stoten, tegen hem aan te lopen of te springen. Bij een overtreding wordt een vrije worp toegekend. Deze vrije worp moet genomen worden vanaf de plaats waar de overtreding is begaan of op minimaal 1m afstand van het doelgebied van de verdedigende partij. De tegenspelers moeten minimaal 1 m afstand houden van de werper. Bij een ernstige overtreding t.o.v. de tegenstander wordt een 6-meter worp toegekend. Spelers die een ernstige overtreding begaan kunnen door de scheidsrechter voor 2 minuten van het veld gestuurd worden. Bij tweemaal 2 minuten in 1 wedstrijd of bij zeer gevaarlijke overtredingen of onsportief gedrag volgt een rode kaart.
 • Duiken naar de bal is toegestaan.
 • Ten allen tijde geldt: De scheidsrechter beslist!

Download samenvatting spelregels

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kpjberghem.nl/beachhandbal/huisregelment-beachhandbal/